Neyys Hizmet Şartları

Son Güncelleme: 03 Ağustos 2023

İşbu Bireysel Hesap Sözleşmesi (bundan böyle “Hesap Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Gülbahçe Mah. Gülbahçe Cad. İYTE Sit. TEKNOPARK İZMİR A1 Binası Apt. No:1/17/48 URLA İZMİR” adresinde bulunan NETPORT GLOBAL  İTH. VE İHR. SAN. TİC. A.Ş. (" (bundan böyle kısaca "NETPORT" olarak anılacaktır) ile www.neyys.com web sitesinde hesap açmak için işbu Hesap Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve neyys.com web sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Hesap Sahibi" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu Sözleşmeye bir işletme veya başka bir tüzel kişilik adına giriyorsanız, söz konusu tüzel kişiliği bu Sözleşmeye bağlama yetkisine sahip olduğunuzu beyan edersiniz; bu durumda "Kullanıcı” söz konusu tüzel kişiliğe atıfta bulunacaktır. Böyle bir yetkiye sahip değilseniz veya bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, bu Sözleşmeyi kabul etmemeli ve Hizmetleri kullanmamalısınız. Bu Sözleşmenin, elektronik olmasına ve sizin tarafınızdan fiziksel olarak imzalanmamış olmasına rağmen, sizinle NETPORT arasında bir sözleşme olduğunu ve Hizmetleri kullanımınızı yönettiğini kabul edersiniz.

 

LÜTFEN BU HİZMET ŞARTLARINI DİKKATLİCE OKUYUN. BU ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ, HİZMETLERE KAYDOLMAYABİLİR VEYA HİZMETLERİ KULLANMAYABİLİRSİNİZ.

 

1.HİZMETLER

1.1   Tanım: "Hizmetler", https://www.neyys.com/ adresinde; arama motoru optimizasyonu ("SEO"), sosyal medya ve dijital pazarlama için bir dizi çevrimiçi pazarlama ve yönetim aracından oluşur; araştırma ve analiz, bağlantı kurma, kampanya yönetimi, arama motoru performansının otomatik takibi, analitik ve dönüşüm takibi ve SEO raporları ile içerik ve iletişim yönetimi için araçlar içerir.

1.2    Güncellemeler; Ek Hizmetler: Hizmetler, Neyys.com’un kullanıcılarına ek bir ücret ödemeden genel olarak sunmayı tercih ettiği tüm güncellemeleri, değişiklikleri ve geliştirmeleri ("Güncellemeler") içerir. Tüm Güncellemeler bu Sözleşmenin şartlarına tabi olacaktır. Neyys.com’dan ek ürün ve hizmetlere abone olabilirsiniz; bunlar, söz konusu ek ürün ve hizmetler için geçerli olan ek şartlar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmenin şartlarına veya söz konusu ek ürün ve hizmetlere abone olmadan önce tarafınızdan kabul edilecek ayrı şart ve koşullara tabi olacaktır. Söz konusu ek hizmetlere bu tür ayrı hüküm ve koşullar uyarınca abone olmanız halinde, bu ayrı hüküm ve koşullar, söz konusu ek aboneliği yönetecek olan aşağıdaki Bölüm 4.1 hariç olmak üzere, bu Sözleşmenin hükümleri hariç olmak üzere söz konusu ayrı hizmetler için geçerli olacaktır.

1.3    Üçüncü Taraf Siteleri, Hizmetleri ve Ürünleri: Hizmetler ve bu Web Sitesi üçüncü taraf sitelerine, ürünlerine veya hizmetlerine atıfta bulunabilir veya bunlara bağlantı verebilir. Bağlantı verdiğimiz üçüncü taraf siteleri ("Üçüncü Taraf Siteleri") yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla sunulmaktadır ve bizim kontrolümüzde değildir. Herhangi bir Üçüncü Taraf Sitelerin  içeriklerinden sorumlu değiliz ve herhangi bir Üçüncü Taraf Sitesine bağlantı verilmesi, söz konusu Üçüncü Taraf Sitelerindeki herhangi bir içeriği veya bilgiyi onayladığımız anlamına gelmez. Sizinle bu tür Üçüncü Taraf Siteler arasındaki herhangi bir işlemi izlemekten sorumlu değiliz ve bunlar için garanti, onay, garanti veya sorumluluk kabul etmiyoruz. Ödeme işleme hizmetleri, bilgi ve iletişim hizmetleri, analiz hizmetleri, haritalama hizmetleri, internet reklam platformları ve reklam hizmeti sağlayıcıları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetler dahilinde üçüncü taraf hizmetleri ve ürünleri ("Üçüncü Taraf Hizmetleri ve Ürünleri") de kullanabiliriz. Üçüncü Taraf Hizmetlerini ve Ürünlerini kullanımınız,

https://www.youtube.com/t/terms  adresinde bulunan YouTube Hizmet Şartları, 

https://www.google.com/help/terms_maps/  adresinde bulunan Google Haritalar/Google Earth  Ek Hizmet Şartları ve 

https://policies.google.com/privacy  adresinde bulunan Google Gizlilik Politikası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerini ve Ürünlerini kullanımınızdan önce tarafınızca kabul edilecek söz konusu üçüncü tarafın hizmet şartlarına tabi olabilir.

2- UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

LÜTFEN BUNU DİKKATLİCE OKUYUN. HAKLARINIZI ETKİLER. Aramızda ortaya çıkan veya çıkabilecek olan, bu Şartlardan veya Hizmetleri veya Web Sitesini kullanımınızdan (her biri bir "Talep") kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olan herhangi bir anlaşmazlığı veya talebi, sizinle aramızdaki istişareler yoluyla iyi niyetle çözmeye çalışmayı kabul edersiniz; bu istişareler, taraflardan herhangi birinin diğerine yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine başlatılacaktır ("İstişare Bildirimi"). Danışma Bildirimi, Talebin niteliğini ve temelini tanımlamalı ve talep edilen özel yardımı ("Talep") ortaya koymalıdır. Söz konusu Talep, İstişare Bildiriminin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde çözülemezse, istişarelerin taraflarından herhangi biri, diğer tarafa yazılı bildirimde bulunarak bu Bölüm 2 uyarınca bir tahkim süreci başlatabilir. Bu Bölüm 2 kapsamında bize yapılacak her türlü bildirim [email protected] ("Bildirim Adresi") adresine gönderilmelidir. Yukarıdaki paragrafa uygun olarak dostane bir şekilde çözülemeyen, sizinle aramızdaki tüm Talepleri tahkime götürmeyi kabul edersiniz. Bu tahkim anlaşmasının geniş yorumlanması amaçlanmıştır. Aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: (a) sözleşme, haksız fiil, kanun, dolandırıcılık, yanlış beyan veya başka herhangi bir yasal teoriye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın bizimle olan ilişkinizin herhangi bir yönünden kaynaklanan veya bunlarla ilgili iddialar; ve (b) toplu dava İddiaları olarak iddia edilebilecek iddialar (ve bu Bölüm 2 uyarınca bir toplu davaya katılma hakkından feragat etmeyi kabul edersiniz). Şüpheye mahal vermemek adına, bu Bölüm 2'de "Site operatörü", "biz", "siz" ve "bize" yapılan atıflar, ilgili iştiraklerimizi, bağlı kuruluşlarımızı, acentelerimizi, çalışanlarımızıı  ve ayrıca Hizmetlerin tüm yetkili veya yetkisiz kullanıcılarını veya yararlanıcılarını veya Sitenin kullanımı yoluyla elde edilebilen bilgileri içerir. Bu tahkim anlaşması, taleplerinizin uygun olması halinde ve konu söz konusu mahkemede kaldığı ve yalnızca bireysel (sınıf dışı, temsili olmayan) olarak ilerlediği sürece, asliye mahkemesinde bireysel bir dava açmanızı engellemez. Bu tahkim anlaşmasına girerek, siz ve bizim jüri tarafından yargılanma veya bir grup veya temsilci davasına katılma haklarımızdan feragat ettiğimizi ve bu Bölüm 2 uyarınca anlaşmazlıkların tahkiminin bireysel kapasitenizde olacağını kabul edersiniz. BU, TEMYİZ HAKKINIZI SINIRLANDIRDIĞINIZ VE MAHKEME DAVASI GİBİ DİĞER MEVCUT ÇÖZÜM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN HAKLARINIZDAN FERAGAT ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELMEKTEDİR. HAKEM, BENZER KONUMDA OLABİLECEK DİĞER TARAFLARIN TALEPLERİNİ BİRLEŞTİREMEZ YA DA HERHANGİ BİR TEMSİLCİ VEYA GRUP DAVASINA BAŞKANLIK EDEMEZ. Bu hükmün yorumlanması ve uygulanmasında  Tahkim Yasası'nın geçerli olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Bu tahkim hükmü, bu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Bu tahkim hükmünden yalnızca, bu sözleşmeyi kabul ettiğiniz tarihten itibaren otuz (30) gün içinde Bildirim Adresinden ( [email protected] ) bize yazılı bildirimde bulunarak vazgeçebilirsiniz ; bu bildirim, adınızı, adresinizi ver bizimle olan ihtilafları tahkim yoluyla çözmek istemediğinize dair açık beyan.

Bizimle olan ilişkiniz süresince bu tahkim hükmünde herhangi bir değişiklik yaparsak (Tebligat Adresindeki değişiklik dışında), bu  değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bize karşı başlatılan herhangi bir Talep için geçerli olmayacaktır. Değişiklik, sizinle bizim aramızda ortaya çıkmış veya doğabilecek diğer tüm Talepler için geçerli olacaktır. Bu tahkim hükmündeki değişiklikleri, her durumda değişikliklerin yürürlük tarihinden en az otuz (30) gün önce, değiştirilmiş şartları Sitede yayınlayarak veya e-posta yoluyla size bildireceğiz.

Yukarıda Bulunan Bağlayıcı Tahkim Hükümlerini Kabul Etmiyorsanız Hizmetlerimizi Kullanamazsınız.

 

3-HİZMETLERİN KULLANIMI

3.1   Ziyaretçiler ve Kullanıcılar :  Web Sitesini ziyaretçi (kayıtsız) sıfatıyla ziyaret edebilirsiniz; sağlanan, Hizmetleri kullanmak için ücretli veya ücretsiz bir Kullanıcı olarak kayıt olmanız gerekir. Ücretsiz bir Kullanıcı olarak, Neyys'in ücretsiz deneme veya ücretsiz olarak sunmayı seçtiği Hizmetler dahilinde yalnızca belirli sınırlı işlevlere erişiminiz olacaktır ("Ücretsiz Hizmetler"). Ücretli bir Kullanıcı olarak, raporlama ve tercihlerinizi ve diğer ayarlarınızı ("Ücretli Hizmetler") kaydetme olanağı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli ek özelliklere erişiminiz olacaktır.

3.2   Hizmetleri Kullanma Hakkı: Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak Neyys, işbu Sözleşmeye ve bu Sözleşmeye üye olurken seçtiğiniz abonelik planının sınırlamalarına uygun olarak yalnızca kendi dahili iş amaçlarınız için Hizmetlere ve Web Sitesine erişmenize ve bunları kullanmanıza izin vermektedir.   https://www.neyys.com/fiyatlar.php  adresinde veya belirlediğimiz başka bir URL'de bulunabilen Hizmetler (“Abonelik Planı”). Şunları beyan ve garanti edersiniz: (a) gönderdiğiniz tüm kayıt bilgileri doğru ve eksiksizdir; (b) bu tür bilgilerin doğruluğunu koruyacaksınız; (c) en az 18 yaşındasınız ve bu Sözleşmeyi akdetme ehliyetine ve yetkisine sahipsiniz; ve (d) Hizmetleri kullanımınız, yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal etmez ve etmeyecektir. 18 yaşından küçükseniz,

3.3   Kısıtlamalar:  Doğrudan veya dolaylı olarak, (a) Hizmetlerin veya herhangi bir bölümünün alt lisansını veremez, yeniden satamaz, kiralayamaz, devredemez veya başka bir şekilde ticari olarak kullanamazsınız veya herhangi bir üçüncü tarafa sunamazsınız; (b) Hizmetleri yasa dışı olan (veri, gizlilik, rüşvetle mücadele veya ihracat kontrol yasalarının ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya bu Sözleşme tarafından yasaklanan herhangi bir amaç için veya herhangi bir şekilde kullanmak; (c) Hizmetlerin kaynak kodunu veya Hizmetlerin temelini oluşturan yazılımı okumak veya okumaya çalışmak veya türetmeye çalışmak (yasaların izin verdiği durumlar dışında); (d) Hizmetlerdeki herhangi bir teknik sınırlamayı aşmak; (e) bütünlüğüne, güvenliğine müdahale etmek veya müdahale etmeye teşebbüs etmek veya bozmaya çalışmak, Hizmetlerin veya bileşenlerinin işlevselliği veya performansı; (f) Hizmetleri, Web Sitesine zarar verecek veya bozacak veya başka herhangi bir tarafın Hizmetleri kullanımına müdahale edecek şekilde kullanmak; (g) Hizmetlerin türev çalışmalarını değiştirmek, tercüme etmek, uyarlamak, yaratmak veya yaratmaya çalışmak; (h) bizim rakibimiz iseniz Hizmetlere erişin veya Hizmetleri benzer veya rekabetçi bir iş oluşturmak için kullanın; (i) Hizmetlere veya ilgili sistemlerine veya ağlarına yetkisiz erişim sağlamak veya başka bir şekilde yetkisiz erişim elde etmeye çalışmak; veya (j) "robotlar", "örümcekler" veya "çevrimdışı okuyucular" da dahil olmak üzere, sunucularımıza belirli bir süre içinde bir insanın aynı süre içinde makul bir şekilde üretebileceğinden daha fazla istek mesajı gönderen herhangi bir otomatik sistemi kullanmak veya başlatmak geleneksel bir tarayıcı kullanarak https://www.neyys.com/kvkk//gizlilik_politikası ve Hizmetleri kullanımınız için geçerli olan diğer politikalar. Hizmetlerle ilgili herhangi bir yetkisiz kullanım veya güvenlik ihlali öğrenirseniz, derhal Neyys’'e haber vermelisiniz

3.4   Kullanım Verileri : Hizmetleri kullanımınızın yanı sıra Hizmetlerin tüm kullanıcılarımız tarafından kullanımını izleyebileceğimizi ve toplanan bilgileri toplu ve anonim bir şekilde kullanabileceğimizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu bilgilerin sizi tanımlamaması koşuluyla, bu tür toplu ve anonimleştirilmiş bilgileri kullanabileceğimizi ve yayınlayabileceğimizi kabul ediyorsunuz. Ek olarak, Hizmetlere sunduğunuz bilgileri kimliğinizi belirlemeden Hizmetleri iyileştirmek amacıyla kullanabiliriz.

3.5   Gizlilik : Hizmetleri kullanarak, kişisel verilerinizi ayrılmaz bir bütün oluşturan https://www.neyys.com/gizlilik-politikasi  Gizlilik Politikamıza uygun olarak almamıza, işlememize, saklamamıza, kullanmamıza ve iletmemize izin vermiş olursunuz. bu Anlaşmanın bir parçası. Üçüncü Şahıs Hizmetlerini ve Ürünlerini, müşteri yöneticisi aracını veya Neyys Hizmetleri kapsamındaki Neyys'e İçeriğinizde yer alan kişisel verilere erişim sağlayan diğer araçları kullanmayı seçerseniz, bu tür herhangi bir kişisel verinin denetleyicisi olduğunuzu kabul edersiniz.. Hizmetlerin hassas bilgileri işlemek veya yönetmek için tasarlanmadığını ve Hizmetleri hassas bilgileri toplamak, yönetmek veya işlemek için kullanmamayı kabul edersiniz. Hassas bilgileri toplamak, işlemek veya yönetmek için Hizmetleri kullanmanızdan kaynaklanabilecek herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacak ve özellikle bunu reddedeceğiz.

4.KAYIT VE HESAP

4.1   Kayıt : Ücretsiz Hizmetlerin veya Ücretli Hizmetlerin Kullanıcısı olarak kaydolmak için, Web Sitesinde belirtilen kayıt prosedürlerini ve talimatları izleyerek bir kullanıcı hesabı (" Kullanıcı Hesabı ") oluşturmanız gerekir . Kullanıcı Hesabı oluşturmanın herhangi bir maliyeti yoktur, ancak Ücretli Hizmetlerdeki işlevlere erişmek için fatura ayrıntılarını vermeniz istenecektir. Her Kullanıcı Hesabı, Abonelik Planınızda aksi belirtilmedikçe, bireysel bir kullanıcı tarafından kullanılmak üzere  tasarlanmıştır. Abonelik Planınız birden fazla kullanıcı içeriyorsa (“ Yetkili Kullanıcılar”), Kullanıcı Hesabınıza yalnızca Abonelik Planınızda belirtilen sayıda Yetkili Kullanıcıya, her bir Yetkili Kullanıcının bu Sözleşmeye uymayı kabul etmesi koşuluyla erişim izni verebilirsiniz. Yetkili Kullanıcılar Web Sitesinde açıklandığı şekilde. Neyys, Abonelik Planınızın kapsadığı limitleri aşan çeşitli konumlardan, cihazlardan, IP adreslerinden aynı Kullanıcı Hesabına tekrarlanan erişimler tespit ederse, Neyys tamamen kendi takdirine bağlı olarak söz konusu Kullanıcı Hesabını derhal askıya alabilir veya feshedebilir. Neyys'in izin verdiği durumlar dışında, Kullanıcı Hesapları devredilemez.

4.2    Kullanıcı Sorumlulukları : (a) her bir Yetkili Kullanıcının bu Sözleşmenin şartlarına uymasından; (b) geçerliyse, geçerli bir e-posta adresi ve fatura bilgileri dahil olmak üzere her zaman doğru hesap bilgilerini muhafaza etmek ve bu bilgileri gerektiği gibi güncellemek; ve (c) İnternet servis sağlayıcıları, telekomünikasyon sağlayıcıları, web tarayıcıları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetlere erişmek için gerekli tüm donanım, yazılım ve hizmetleri masrafları size ait olmak üzere edinme, sürdürme ve destekleme. Kullanıcı oturum açma bilgileriniz ve parolanız  dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Kullanıcı Hesaplarınızın güvenliğini sağlamaktan ve Kullanıcı Hesaplarınız altında gerçekleşen tüm etkinliklerden siz sorumlusunuz. 

 

5.ÜCRETLER VE ÖDEME

5.1   Ücretler : Ücretli Hizmetlerin kullanıcılarından, ilgili Abonelik Planında belirtilen veya yazılı bir sipariş belgesinde veya Neyys ile sizin tarafınızdan imzalanmış başka bir yazıda Neyys ile mutabık kalınan ücretler ("Ücretler") alınacaktır. Ücretleri, Abonelik Planınıza göre veya sizinle aramızda mutabık kalınan başka bir şekilde, kredi kartıyla veya Web Sitesinde kabul edilen başka bir ödeme yöntemiyle aylık veya yıllık olarak önceden ödemeyi kabul edersiniz. Hizmetler için faturaya/faturalara göre ödeme yapmaya karar verirseniz, yazılı sipariş belgesinde belirtilen tüm ihtilafsız faturaları ödemeyi kabul edersiniz. Bir faturayı ödemezseniz, aboneliğinizi ve Hizmetlere erişiminizi ve aboneliğiniz veya Hizmetlerle ilişkili tüm verileri iptal etme hakkını saklı tutarız. Ön ödemeli tutarlar da dahil olmak üzere Abonelik Planınızın ayrıntılarına Kullanıcı Hesabınıza erişerek erişebilirsiniz. Herhangi bir banka ücreti ve masrafı yalnızca tarafınızca karşılanacaktır. adresinde bulunan İptal ve İade Politikamızda aksi belirtilmedikçe tüm ödeme yükümlülükleri iptal edilemez ve ödenen hiçbir Ücret iade edilemez. Ücretli Hizmetler için tekrarlanan kayıt modelini ve ardından iptal ve geri ödeme talebini gösterirseniz, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, daha fazla kaydı durdurabilir ve/veya daha fazla geri ödeme yapmayı reddedebiliriz.

5.2   Vergiler : Tüm Ücretler KDV dahil değildir KDV kayıt numarasını bize vermelisiniz. İşleminizden  bize bir KDV kayıt numarası sağlamazsanız, tahsil edilen KDV için geri ödeme veya kredi vermeyeceğiz.

5.3    Ücretlerde Değişiklik :  Kullanıcı Hesabınızı ve kullanıcıların sayısını izleme hakkımız saklıdır. Abonelik Planınızın sınırlarını aşarsanız ek Ücretleri ödemeyi kabul edersiniz. Ayrıca, abonelik süreniz boyunca Abonelik Planınızda eklediğiniz herhangi bir ek Hizmet veya yaptığınız herhangi bir değişiklik için geçerli olan Ücretleri ödemeyi de kabul edersiniz. Bu tür ek Ücretler, söz konusu ekleme veya değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren geçerli olacaktır ve Abonelik Planınızın süresi boyunca azaltılamaz. Ücretli Hizmetlerin Kullanıcısıysanız, Hizmetleri kullanımınız için geçerli olan Ücretleri değiştirebilir ve (Neyys ile yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça) aboneliğinizin yenilendiği ilk gün itibariyle geçerli olacak yeni ücretler getirebiliriz.  

 

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKKI

6.1   Mülkiyet hakları : Web Sitesi, Hizmetler,  bunların her birinin altında yatan teknoloji, bunlarla ilgili oluşturduğumuz tüm değişiklikler ve herhangi bir çalışma ürünü ve yukarıdakilerin her birine ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarına ilişkin tüm hakların, unvanların ve menfaatlerin olduğunu kabul etmektesiniz. patent, telif hakkı, ticari marka, veri tabanı hakları, manevi haklar, know-how ve ticari sırlara ilişkin haklar (ve bunlarla bağlantılı tüm lisanslar) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tescilli olsun ya da olmasın dünya çapında ve herhangi bir ülkede veya ülkelerde veya dünyanın başka bir yerinde var olup olmadığına bakılmaksızın, Neyys’in, lisans verenlerinin veya bağlı kuruluşlarının yegane ve münhasır mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır. Hizmetlere erişim dışında, Web Sitesi veya Hizmetlerle ilgili olarak size başka hiçbir hak verilmemektedir.

 

6.2    Geribildirim:  Neyys’e Web Sitesi, Hizmetler veya Neyys ("Geri Bildirim") ile ilgili herhangi bir fikir, öneri, yorum veya diğer geri bildirim verme yükümlülüğünüz yoktur. Herhangi bir Geribildirim sağlamayı seçerseniz, bu tür Geribildirimlerin gizli olmadığını ve söz konusu Geribildirimi size herhangi bir ödeme yapmadan veya atıf yapmadan Hizmetlere veya başka herhangi bir ürün veya hizmete dahil etme ve kullanma haklarına sahip olduğumuzu kabul edersiniz.

 

SÜRE; FESIH

Süre : Neyys tarafından aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, bu Sözleşme Web Sitesini ziyaret ettiğiniz ilk günden itibaren başlar ve Neyys Hizmetlerine veya Web Sitesine eriştiğiniz veya bunları kullandığınız sürece yürürlükte kalır.

7.1   Abonelik Dönemi ve Yenileme : Ücretli Hizmetlerin Kullanıcısıysanız, ilk abonelik süreniz Abonelik Planınızda belirtilecek ve aksi Neyys tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, aboneliğiniz o tarihte geçerli olan koşullar üzerinden aynı süre için otomatik olarak yenilenecektir. 

7.2   Abonelik Süresi ve Yenileme : Ücretli Hizmetlerin Kullanıcısı iseniz, ilk abonelik süreniz Abonelik Planınızda belirtilecektir ve Neyys tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, aboneliğiniz o zamanki geçerli koşullarda aynı süre için otomatik olarak yenilenecektir. 

 

7.3   Abonelik İptali :  Aboneliğinizi, https://www.neyys.com /tr/hakkimizda/bize-ulasin  formu aracılığıyla  yazısı yazılı iptal bildirimi göndererek istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ücretli Hizmet aboneliklerinin iptali, ön ödemeli abonelik döneminizin sonunda yürürlüğe girecektir; Ücretsiz Hizmetlerin iptali, İptal Politikasına uygun olarak gerekli bilgileri içeren talebinizin alınmasından itibaren 7 gün içinde yürürlüğe girecektir. İptal Politikasında aksi belirtilmedikçe, iptal size önceden ödenmiş veya kullanılmamış Ücretlerin geri ödenmesi hakkını vermez ve ilgili abonelik döneminin sonuna kadar ödenmesi gereken tüm ödenmemiş Ücretleri derhal ödemeyi kabul edersiniz. Burada aksine bir hüküm bulunmasına bakılmaksızın, Neyys'in ücretli aboneliğinizi iptal etmesi halinde, Neyys'in herhangi bir nedenle derhal bildirimde bulunarak aboneliğinizi iptal etme hakkını saklı tutar.

 

7.4   Kayıt Silme : Kullanıcı hesabınızı istediğiniz zaman https://www.neyys.com /tr/hakkimizda/bize-ulasin  formu aracılığıyla bir talep göndererek silebilirsiniz. Kullanıcı hesabınızı silmeniz halinde Neyys, Neyys sunucularında saklanan tüm veri ve bilgilerinizi silebilir ve Neyys bu bilgilerin silinmesi veya kaybolması ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı hesabınızı silseniz bile, kayıt silme işleminden önce tahakkuk eden tüm Ücretleri, tamamı ödenene kadar ödemeyi kabul edersiniz.

 

7.5     Sebepten Dolayı Fesih : Taraflardan herhangi biri, bu Sözleşmeyi herhangi bir sebepten veya tüm Hizmetlere ilişkin olarak aşağıdaki nedenlerle feshedebilir: (i) diğer tarafa otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak, söz konusu ihlalin söz konusu bildirim süresinin bitiminde düzeltilmemiş olması halinde veya (ii) diğer tarafın iflas dilekçesine veya iflas, işin durdurulması, tasfiye veya alacaklıların yararına temlik ile ilgili başka bir işleme konu olması halinde derhal. Ayrıca (i) bizi, potansiyel müşterilerimizi veya müşterilerimizi olumsuz etkileyecek veya etkileyebilecek şekilde davrandığınızı veya davrandığınızı tespit etmemiz halinde otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak veya (ii) Sözleşmenin 9. Bölümünü ihlal etmeniz halinde bildirimde bulunmaksızın derhal işbu Sözleşmeyi haklı nedenle feshedebiliriz. Bu Sözleşmeyi bir nedenle feshederseniz, fesih tarihinden sonra Hizmetlerin kullanımını kapsayan önceden ödenmiş ancak kullanılmamış Ücretleri derhal iade edeceğiz. Bu Sözleşmeyi bir nedenle feshetmemiz halinde, ilgili abonelik döneminin sonuna kadar ödenmesi gereken tüm ödenmemiş Ücretleri derhal ödeyeceksiniz ve size herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır.

7.6     Askıya Alma : Neyys, bu Sözleşmeye uyulup uyulmadığını izleme hakkını saklı tutar. Neyys, işbu Sözleşme veya yürürlükteki yasalar kapsamındaki haklarımıza halel getirmeksizin, (a) Neyys'in Hizmetleri kullanımınızın yürürlükteki herhangi bir yasayı, işbu Sözleşmenin şartlarını veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiğini iyi niyetle tespit etmesi halinde, bildirimde bulunarak (elektronik olabilir) derhal geçerli olmak üzere Hizmetlerin herhangi birini veya tamamını askıya alabilir; (b) Hizmetlere erişim sağlamamızın mahkeme kararı veya başka bir resmi makamın emri ile yasaklanması; veya (c) Hizmetlerin herhangi bir kötü niyetli, yasadışı veya hileli faaliyet için kullanıldığını, Hizmetlerin bir güvenlik olayına, hizmet reddi saldırısına veya Hizmetlerin veya herhangi bir İçeriğin güvenliğini etkileyen başka bir olaya maruz kaldığını makul bir şekilde tespit etmemiz. Bu tür bir askıya alma, belirli yargı bölgeleri, iş kolları, belirli bir müşteri veya müşteriler veya bir grup kullanıcı için geçerli olabilir. Ücretli Hizmetlerin Kullanıcısı iseniz, Neyys, Hizmetlerde depolanan verilerinizi yedeklemeniz için askıya alma bildiriminden sonra size otuz (30) gün süre vermek için ticari olarak makul çabayı gösterecektir, ardından bunları sunucularımızdan tamamen kaldırabiliriz. Ödeme yapmama bildirimini almanızın ardından on (10) gün boyunca ödenmemiş herhangi bir tutarınız varsa veya ödemeyi kayıtlı fatura hesabınız üzerinden işleme koyamazsak, Hizmetlerin geçerli ücretlere makul ve iyi niyetle itiraz ettiğiniz ve anlaşmazlığı çözmek için özenle işbirliği yaptığınız kısmını askıya almamamız koşuluyla, Hizmetlerin herhangi birine veya tümüne erişiminizi askıya alabiliriz. Hizmetler veya bir kısmı ödeme yapılmadığı için askıya alınırsa, Hizmetleri yeniden etkinleştirmek için bir yeniden etkinleştirme ücreti talep edebiliriz. Bu Sözleşmeyi yukarıda belirtilen nedenlerle feshetme hakkımızı sınırlamaz.

 

 Ödenmemiş Hizmetlerin Askıya Alınması ve Feshedilmesi : Faturasız Hizmetleri herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın askıya alabilir, sınırlandırabilir veya sonlandırabiliriz. Faal olmamanız nedeniyle Faturasız Hizmetlere aboneliğinizi sonlandırabiliriz.

 

7.8     Feshin Etkisi : İptal etmeniz veya Kullanıcı hesabınızın kaydını silmeniz de dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin sona ermesi veya feshedilmesi üzerine, Kullanıcının Hizmetlerin kullanımına ilişkin tüm hakları derhal sona erecektir. Kullanıcı, Neyys'in bu tür veri ve bilgilerin kopyalarını yasaların gerektirdiği ölçüde, arşivleme amacıyla veya otomatik bilgisayar yedeklemesi ile oluşturulan ve normal bilgisayarlı arşivleme sistemlerinin bir parçası olarak arşivlenen, gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri koruyarak, Sözleşmenin sona ermesini veya feshini veya Kullanıcı hesabınızın kaydının silinmesini takiben makul bir süre içinde (otuz (30) günden az olmamak kaydıyla) Neyys sunucularında saklanan tüm Kullanıcı veri ve bilgilerini silebileceğini kabul ve beyan eder.

 

7.9     Hayatta Kalma : Bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi üzerine, tazminat, garanti, sorumluluk ve bunlara ilişkin sınırlamalarla ilgili tüm hükümler ve amaçlarına ulaşmak için açıkça veya doğası gereği bu tür bir fesihten sonra da geçerli olması gereken tüm hükümler, amaçlarına ulaşmak için artık geçerli olmaları gerekmeyene kadar geçerli olacaktır.

 

8. GARANTİ REDDİ VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

8.1   Feragatname : YASALARIN YASAKLADIĞI DURUMLAR HARİÇ, HİZMETLER VE WEB SİTESİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR VE "MEVCUT OLDUĞU HALİYLE" VE TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, UNVAN, SESSİZ KULLANIM, DOĞRULUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ VEYA KOŞULLARI DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ VE KOŞULU AÇIKÇA REDDEDİYORUZ. HİZMETLERİN VEYA WEB SİTESİNİN (A) İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞI; (B) KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLARAK SUNULACAĞI; (C) HER YERDE KULLANIMA UYGUN VEYA ELVERİŞLİ OLACAĞI; VEYA (D) DOĞRU, GÜVENİLİR, VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI KODLARDAN ARINDIRILMIŞ, EKSİKSİZ, YASAL VEYA GÜVENLİ OLACAĞI KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMİYORUZ. AYRICA, WEB SİTESİNİN VEYA HİZMETLERİN BAĞLI OLDUĞU HERHANGİ BİR SİTEDEKİ İÇERİĞİN DOĞRULUĞU VEYA EKSİKSİZLİĞİ KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMUYORUZ.

8.2   Sorumluluğun Sınırlandırılması : Burada belirtilen tazminat yükümlülükleri haricinde, taraflardan herhangi biri ve ilgili iştirakleri, görevlileri, yöneticileri, çalışanları veya temsilcileri, ister sözleşme ister haksız fiil olsun ve sorumluluk teorisi ne olursa olsun, bu Sözleşmeden veya Hizmetlerin veya Web Sitesinin kullanımından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan dolaylı, arızi, özel, cezai veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan veya kar, gelir, veri veya iş fırsatları kaybından hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır

8.3  Üçüncü Şahıs Siteleri, Üçüncü Şahıs Hizmetleri ve Ürünleri ile İlgili Garanti Feragati :  Neyys, Üçüncü Şahıs Siteleri, Üçüncü Şahıs Sitelerine erişiminiz ve kullandığınız Üçüncü Şahıs Hizmetleri ve Ürünleri ile ilgili olarak ve Neyys'in İçeriğinizi yetkili kullanımından kaynaklanan herhangi bir talep için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.


9.TAZMİNAT

Neyys'i ve onun yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini, (a) bu Sözleşmeyi ihlal etmenizden veya başka bir şekilde ihlal etmenizden, (b) İçeriğinizden, (c) Hizmetleri ve Web Sitesini kullanımınızdan ve bunlara erişiminizden veya (d) herhangi bir gizlilik, fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki yasaları veya herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmenizden kaynaklanan her türlü talep, zarar, yükümlülük, kayıp, yükümlülük, masraf veya borç ve masraftan (avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul edersiniz. Bu savunma ve tazminat yükümlülüğü, işbu Sözleşmenin feshedilmesinden ve Hizmetleri ve Web Sitesini kullanımınızdan sonra da devam edecektir. Neyys, bu bölüm kapsamında tazminata tabi olan herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, Neyys'in söz konusu meseleyi savunmasına yardımcı olacak her türlü makul taleple işbirliği yapmayı kabul edersiniz.

 

10.GENEL HÜKÜMLER

10.2    Gizlilik :  Taraflardan biri ("Açıklayan Taraf") tarafından diğer tarafa ("Alıcı Taraf") sözlü veya yazılı olarak açıklanan ve yazılı olarak gizli olduğu belirtilen tüm gizli bilgiler ("Gizli Bilgiler"), Alıcı Taraf tarafından, Alıcı Tarafın benzer türdeki kendi bilgilerini koruduğu ölçüde, ancak makul bir özen derecesinden daha az olmamak kaydıyla korunacaktır. Alıcı Taraf, Gizli Bilgileri bu Sözleşmenin kapsamı dışında herhangi bir amaç için kullanmayacak veya Gizli Bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyecektir (Gizlilik Politikamızda açıkça belirtilen durumlar hariç). Alıcı Tarafın bu bölüm kapsamındaki yükümlülükleri, Alıcı Tarafın kusuru olmaksızın kamuya açık olan, gizlilik yükümlülüğü olmaksızın Alıcı Tarafın elinde bulunan, Alıcı Taraf tarafından gizlilik yükümlülüğü olmayan üçüncü taraflardan haklı olarak elde edilen veya yazılı belgelerle kanıtlandığı üzere Alıcı Tarafça bağımsız olarak geliştirilen bilgiler için geçerli olmayacaktır. Alıcı Tarafın bir mahkeme veya hükümet emri uyarınca Gizli Bilgileri ifşa etmesi talep edilirse, Alıcı Taraf, İfşa Eden Tarafa (yasal olarak bunu yapması yasak değilse) İfşa Eden Tarafın koruma emri talep etmesine imkan verecek kadar yazılı bildirimde bulunacak ve Alıcı Taraf bu çabasında İfşa Eden Tarafla işbirliği yapacaktır.

 

10.2    Devir :  Önceden yazılı iznimiz olmadan bu Sözleşmeyi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülükleri devredemez veya temlik edemezsiniz. Bu Sözleşmeyi herhangi bir kısıtlama olmaksızın kısmen veya tamamen devredebiliriz. Yukarıdakileri ihlal eden herhangi bir devir veya temlik geçersiz sayılacak ve hiçbir etkisi olmayacaktır. Yukarıda belirtilenlere tabi olarak, bu Sözleşmenin hükümleri taraflar ve onların halefleri ve devralanları için bağlayıcı olacak ve onların yararına olacaktır.

 

10.3    Mücbir Sebepler : Üçüncü taraf ekipmanı veya hizmetleri, iletişim arızası, hükümet eylemi, savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel veya diğer doğal afetler, çalışma koşulları, elektrik kesintileri ve İnternet kesintileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir koşuldan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmemesinden veya gecikmesinden sorumlu olmayacağız.

 

10.4    Uygulanacak Hukuk ve Yetki:  İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Hesap Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Hesap Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

10.5    Bildirimler : Size yapılacak bildirimler, hesabınızla ilişkili olarak dosyada bulunan e-posta adresine yapılacaktır. Hesabınızda kayıtlı e-posta adresini değiştirmek için Neyys’e [email protected] adresinden bilgilendirmelisiniz. Bizden elektronik formda iletişim almayı kabul edersiniz. Size yapılan tüm bildirimler gönderildiğinde alınmış sayılacaktır. İletişimleri kağıt formatında sağlayabiliriz, ancak bunu yapmak zorunda değiliz. Bize yapılacak yasal bildirimler [email protected] adresine yapılacaktır.

 

10.6    Sözleşmenin Tamamı : Bu Sözleşme, Web Sitesini ve Hizmetleri kullanımınızla ilgili olarak siz ve Neyys  arasındaki sözleşmenin tamamıdır ve sözlü, yazılı veya elektronik formdaki diğer tüm teklif ve sözleşmelerin yerine geçer. Bu Sözleşmenin şartları ile Web Sitesindeki veya başka bir belgedeki şartlar arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bu Sözleşmenin şartları geçerli olacaktır. Herhangi bir satın alma siparişindeki veya herhangi bir sipariş belgesindeki hiçbir şart bu Sözleşmeye dahil edilmez veya bu Sözleşmenin herhangi bir parçasını oluşturmaz.

 

10.7     Değişiklikler : Güncellenen sözleşmeyı̇ web sı̇tesı̇nde yayınlayarak bu sözleşmenı̇n şartlarını zaman zaman değı̇ştı̇rebı̇lı̇rı̇z. Revı̇ze edı̇len hüküm ve koşullar, güncellenen metı̇n web sı̇tesı̇nde yayınlandıktan hemen sonra geçerlı̇ olacaktır. Hı̇zmetlerı̇ bu tarı̇hten sonra kullanırsanız, bu kullanım revı̇ze edı̇len hüküm ve koşulların kabul edı̇ldı̇ğı̇ anlamına gelecektı̇r. Ayrıca, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak Hizmetleri zaman zaman değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bu Sözleşmede yapılan herhangi bir değişiklik sizin için kabul edilebilir değilse veya Hizmetlerde yaptığımız herhangi bir değişiklik işlevsellikte önemli bir azalma ise, söz konusu değişiklik için tek çözüm yolunuz olarak Hizmetleri kullanmayı bırakabilir ve https://www.neyys.com/tr/hakkimizda/bize-ulasin formu aracılığıyla bir iptal talebi gönderebilirsiniz.

 

10.8     Feragat Yoktur : Neyys tarafından herhangi bir hakkın veya çözüm yolunun kullanılmaması veya geciktirilmesi, söz konusu hak veya çözüm yolundan veya başka herhangi bir hak veya çözüm yolundan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Bir durumdan feragat edilmesi, gelecekteki herhangi bir durum için herhangi bir hak veya çözüm yolundan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.

 

10.9      Bölünebilirlik :  Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir mahkeme veya yetkili yargı mercii tarafından geçersiz, uygulanamaz veya yasa dışı bulunması halinde, bu durum bu Sözleşmenin işleyişine zarar vermeyecek veya geçerli olan diğer hükümleri etkilemeyecektir.

 

10.12   Tarafların İlişkisi : Bu Anlaşma herhangi bir acentelik, ortaklık veya imtiyaz ilişkisi yaratmaz veya ima etmez. Bu Sözleşmedeki açık veya zımni hiçbir hüküm, herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir nitelikte herhangi bir hak, menfaat veya çare sağlamayı amaçlamaz veya sağlamaz.

 

10.13   Üçüncü Taraf Yararlanıcıları Yoktur :  Bu Sözleşmedeki hiçbir husus, taraflar ve onların halefleri ve izin verilen devralanları dışında herhangi bir kişiye, bu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme nedeniyle herhangi bir nitelikte yasal veya hakkaniyete uygun bir hak, menfaat veya çözüm sağlamayı amaçlamaz veya sağlamaz.

© 2023 NEYYS - Tüm hakları saklıdır.